D66 Blaricum: vitaal en toekomstgericht - lijst 4

Poster D66 Blaricum

Luistert naar de inwoners van Blaricum. Kiest voor behoud van alles wat zij waarderen. Zij koesteren de natuur en de groene omgeving. Wensen tegelijk dat Blaricum een moderne open samenleving met levendige kernen blijft, zorgzaam, vitaal en voor iedereen toegankelijk.

De vroegere boerennederzetting heeft zich langzaam ontwikkeld tot een 'stads dorp'. D66 wil de grote onderwerpen oppakken, maar ook kleine dingen mogelijk maken voor goed wonen en gelukkig leven.

We willen de komende periode werken aan:

Goed bestuur is investeren in de mensen en de omgeving. En werken aan een harmonieuze samenleving, waarin iedereen kan meedoen, maar waarin mensen ook zelf kunnen beslissen. Investeren in een vitale en verbonden samenleving doe je niet alleen financieel, maar verlangt juist dat zaken eenvoudig en begrijpelijk worden gemaakt, partijen samen worden gebracht en inwoners worden geholpen.

D66 wil minder bureaucratie en regelgeving, meer ruimte voor initiatieven en participatie, waardering en respect voor inwoners. Helder, duidelijk en uitvoerbaar.

D66 wil een samenleving die duurzaam is en waarin mensen weerbaar zijn. Klaar voor de toekomst. Wij zijn allen Blaricummers voor Blaricum.

www.D66.nl/Blaricum

 1. De energietransitie;
 2. Meer woningen voor starters, senioren en alleenstaanden;
 3. Het vergroten van kansengelijkheid;
 4. Dat sport en bewegen erkent wordt als cruciale sector en bereikbaar is voor iedereen;
 5. De beschikbaarheid van onderwijs; de basis voor de ontwikkeling van kinderen;
 6. Het behouden en versterken van natuur in onze gemeente;
 7. De juiste zorg en/of ondersteuning beschikbaar houden voor hen die het nodig hebben;
 8. De betaalbaarheid hiervan, waardoor juist de kwetsbaren voldoende hulp kunnen krijgen;
 9. De manier waarop armoede en schulden worden tegengegaan;
 10. Het vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven;
 11. Het verbeteren van de democratie, zowel in de gemeenteraad als de inwonersparticipatie.