Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij worden iedere 4 jaar gekozen door de inwoners van de provincie. Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren.

Ook kiezen de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. Via de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Kijk voor meer informatie op de website van provincie Noord-Holland.

Wilt u weten op welke partijen u kunt stemmen en wat hun standpunten zijn? Vul dan vanaf 18 februari de online stemhulp in op www.mijnstem.nl

Verkiezingsuitslag

De voorlopige verkiezingsuitslag is bekend gemaakt.
Op donderdag 21 maart tellen wij voor ieder stembureau de stemmen op kandidaatniveau. Dit doen wij centraal in het BEL-kantoor, zoals het ministerie ons heeft gevraagd. De uitslag hiervan verwachten wij aan het eind van de middag en wordt op deze website bekend gemaakt.