Definitieve verkiezingsuitslag Provinciale Staten 2023 gemeente Blaricum

De definitieve uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van gemeente Blaricum is op partijniveau bekend.

Lijst Politieke groepering Stemmen
1 Forum voor Democratie 244
2 GROENLINKS 286
3 VVD 1577
4 D66 490
5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 408
6 CDA 281
7 Partij voor de Dieren 281
8 PVV (Partij voor de Vrijheid) 267
9 SP (Socialistische Partij) 128
10 ChristenUnie 160
11 DENK 19
12 50PLUS 139
13 Volt 173
14 Belang van Nederland (BVNL) 91
15 Nederland met een PLAN (S.V.P.) 13
16 Piratenpartij 23
17 JA21 501
18 AWP voor water, klimaat en natuur 40
19 Onafhankelijke Politiek-NH OPNH 46
20 BBB 748
21 Namens Noord-Hollanders. 5
22 CODE ORANJE 16

 

Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 5936
Aantal blanco stembiljetten 17
Aantal geldige stemmen 5953
Aantal ongeldige stembiljetten 12
Totaal aantal kiezers 5965
Aantal opgeroepen kiezers 9173
Opkomstpercentage 65,03%