Definitieve verkiezingsuitslag Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2023 gemeente Blaricum

De definitieve uitslag van de verkiezingen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht van gemeente Blaricum is op partijniveau bekend.

Lijst Politieke groepering Stemmen
1 VVD 1787
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 535
3 Partij voor de Dieren 451
4 Water Natuurlijk 661
5 CDA 431
6 De Groenen 87
7 50PLUS 172
8 ChristenUnie 184
9 AWP voor water, klimaat en natuur 417
10 Belang van Nederland (BVNL) 229
11 BBB 930
12 De Republikeinse Politieke Partij 15

 

Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 5899
Aantal blanco stembiljetten 63
Aantal geldige stemmen 5962
Aantal ongeldige stembiljetten 13
Totaal aantal kiezers 5975
Aantal opgeroepen kiezers 9572
Opkomstpercentage 62,42%