Meldingsformulier Stemopneming Provinciale Staten 2023

Heeft u het vermoeden dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Provinciale Staten verkiezingen 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau (CSB).

Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Voor het centraal stembureau van de provincie Noord-Holland moet de melding voor 21 maart 2023, 14.00 uur ontvangen zijn.

Via de volgende link kunt u uw melding indienen: https://haarlem.nl/sites/default/files/2023-03/Meldingsformulier%20Stemopneming%20Provinciale%20Staten%202023_0.pdf