Openbare zitting gemeentelijk stembureau

Voor de verkiezingen van de leden van provinciale staten en de leden van het bestuur van het waterschap is een gemeentelijk stembureau (GSB) ingesteld. Hoe werkt dit precies?

Stemmen tellen op woensdagavond 15 maart

Op de avond van de verkiezingen – woensdag 15 maart 2023 – wordt vanaf 21.00 uur in de stembureaus de stemmen geteld. Dit geeft een voorlopige uitslag. De telling is openbaar. U kunt op één van de stembureaus binnen lopen om dit proces te volgen.

Openbare zitting op donderdagochtend 16 maart

Het gemeentelijk stembureau gaat op donderdag 16 maart 2023 vanaf 10.00 uur in een openbare zitting de processen-verbaal van de stembureaus controleren. Ook dat is openbaar. De openbare zitting van het gemeentelijk stembureau is op het BEL kantoor, Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes.

Eventueel opnieuw tellen

Als het gemeentelijk stembureau fouten vermoedt, tellen zij gedeeltelijk de stembescheiden opnieuw.  

Opmaken processen-verbaal

Nadat alle controles zijn uitgevoerd maakt de voorzitter van het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de stemmingen bekend. Ook maakt het gemeentelijk stembureau van de beide verkiezingen een proces-verbaal op. Alle processen-verbaal komen zo snel mogelijk na de zitting op deze webpagina.

Meer informatie over de verkiezingen

Op deze webpagina vindt u meer informatie over beide verkiezingen. Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar verkiezingen@belcombinatie.nl of telefonisch via 14035.