Stemmen in een andere gemeente

In welke gemeente u kunt stemmen met een kiezerspas hangt af van de verkiezing. Bij de verkiezing voor de leden van de Provinciale Staten kunt u met een kiezerspas stemmen in een gemeente in dezelfde provincie. Bij de verkiezing voor de leden van het Waterschap kunt u met een kiezerspas stemmen in een gemeente die binnen de grenzen van hetzelfde waterschap ligt.

Hoe vraag ik een kiezerspas aan?

  1. Persoonlijk
    U kunt tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur bij de Publieksbalie van het BEL kantoor een kiezerspas aanvragen. Neemt u uw stempas en een geldig legitimatiebewijs mee.
  2. Schriftelijk
    door de volgende link aan te klikken kunt u een formulier downloaden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/11/18/model-k-6-1
  3. Online
    door deze link aan te klikken kunt u online een kiezerspas aanvragen.

Het ingevulde en ondertekende formulier moet uiterlijk 10 maart 2023 ontvangen zijn door het bureau verkiezingen van het BEL kantoor. Als u al een stempas hebt ontvangen moet u die met uw verzoek meesturen. Het is ook mogelijk dat wij het formulier naar u opsturen. U kunt een mail sturen naar verkiezingen@belcombinatie.nl of telefonisch via 14035.