Voorlopige verkiezingsuitslagen Provinciale Staten 2023

De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland is op partijniveau bekend.

Lijst Politieke groepering Stemmen
1 Forum voor Democratie 245
2 GROENLINKS 286
3 VVD 1576
4 D66 489
5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 408
6 CDA 283
7 Partij voor de Dieren 280
8 PVV (Partij voor de Vrijheid) 266
9 SP (Socialistische Partij) 128
10 ChristenUnie 160
11 DENK 19
12 50PLUS 139
13 Volt 173
14 Belang van Nederland (BVNL) 91
15 Nederland met een PLAN (S.V.P.) 13
16 Piratenpartij 23
17 JA21 502
18 AWP voor water, klimaat en natuur 40
19 Onafhankelijke Politiek-NH OPNH 46
20 BBB 748
21 Namens Noord-Hollanders. 5
22 CODE ORANJE 16

 

Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 5936
Aantal blanco stembiljetten 18
Aantal geldige stemmen 5954
Aantal ongeldige stembiljetten 12
Totaal aantal kiezers 5966
Aantal opgeroepen kiezers 9173
Opkomstpercentage 65,04%