Burgemeester Barbara de Reijke

Barbara de Reijke is 8 februari 2023 geïnstalleerd als burgemeester van Blaricum.

Portefeuille

 • Agrarische zaken
 • Algemene bestuurlijke zaken 
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Evenementen- en horecavergunningen
 • Kabinetszaken, algemene juridische zaken, burgerzaken, representatie
 • Kunst en cultuur
 • Openbare orde en veiligheid
 • Politie, brandweer en rampenbestrijding

Nevenfuncties uit hoofde van de functie als burgemeester

 • Ambassadeur Stichting Het Theater Blaricum
 • Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (portefeuillehouder GHOR en bevolkingszorg)
 • Lid bestuur Agrarische Stichting Blaricum
 • Lid bestuurlijke driehoek basisteam Noord
 • Lid Bestuurs Advies Commissie (BAC) GHOR
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Gooi en Vechtstreek
 • Lid Regionaal Veiligheidscollege Midden Nederland
 • Voorzitter 4-5 mei Comité Blaricum
 • Voorzitter BEL Bestuur en portefeuillehouder HRM
 • Voorzitter Plaatselijke commissie Reddingsstation Blaricum KNRM
 • Voorzitter Stichting Vrienden van Tergooi

Overige nevenfuncties

 • Lid raad van Toezicht De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
 • Penningmeester VVD NH
 • Lid Rotary Club Amsterdam Zuid-Oost

Contact

Maak een afspraak via het bestuurssecretariaat:

Social media

Burgemeester Barbara de Reijke