Gemeentesecretaris Peter van Dijk

Peter van Dijk is gemeentesecretaris van Blaricum. De gemeentesecretaris is de algemeen directeur
en adviseert het college van burgemeester en wethouders bij hun werkzaamheden.
Ook is de gemeentesecretaris leidinggevende van de gemeentelijke organisatie.

Gemeentesecretaris Peter van Dijk