Wethouder Anne-Marie Kennis

Mevrouw A.M. (Anne-Marie) Kennis is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 1e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Begraafplaats
 • Bestuurslid BEL Combinatie
 • Financiën
 • Grondzaken en vastgoed
 • Monumenten/Erfgoed
 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Wonen

Projecten

 • Integrale reconstructie Bijvanck
 • HOV

Nevenfuncties (uit hoofde van de functie)

 • BEL bestuur 

Contact

Maak een afspraak via het bestuurssecretariaat:

Wethouder Anne-Marie Kennis