Wethouder Frans Cornelis

Frans Cornelis is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 2e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Bouwvenen
 • Centrumplan/autoluw maken
 • Economische zaken
 • ICT/Communicatie/Dienstverlening
 • Inwonersparticipatie
 • Le Coultredreef
 • Milieu en Duurzaamheid
 • Openbare ruimte
  • Groen
  • Speeltuinen
  • Wegen
 • Projecten
 • Vergunningen en handhaving
 • Verkeer en vervoer

Nevenfuncties (uit hoofde van de functie)

 • Bestuur gemeenschappelijke rioolwaterzuivering Gooiergracht
 • Bestuur OFGV
 • Algemene vergadering MRA

Nevenfuncties (niet uit hoofde van de functie)

 • Professor of Practice (Marketing governance) bij Maastricht School of Management (bezoldigd)
 • Lid Adviesraad The Sports Society Group B.V., Amsterdam (onbezoldigd) 
 • Bestuurder TopRow Nederland B.V., Amsterdam (bezoldigd)
 • Bestuurder Comarco.nl (onbezoldigd)
 • Lid Adviesraad Hello Maas B.V., Amsterdam (onbezoldigd)

Contact

Maak een afspraak via het bestuurssecretariaat:

Wethouder Frans Cornelis