Wethouder Joke Lanphen

Joke Lanphen is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 3e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Asielopvang
 • Bibliotheek
 • Buurtsportcoaches, JOGG
 • Dierenwelzijn
 • Jeugdzorg
 • Natuur, water en landschap
 • Oekraïne opvang
 • Onderwijs
 • Participatiewet
 • Recreatie en toerisme
 • Sociaal Domein (HBEL)
 • Sport
 • Subsidies
 • Volksgezondheid
 • Welzijn/Buurthuizen
 • Wmo 

 Nevenfuncties (uit hoofde van de functie)

 • Bestuur Regio G&V
 • Bestuur GNR
 • Bestuur Tomin
 • Deelnemer BAC PG (Beleids Advies Commissie Publieke Gezondheid) 
 • Deelnemer in Gezond Gooi 
 • Gastvrije Randmeren
 • Portefeuillehoudersoverleg HBEL
 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Ondersteuning
 • Voorzitter RRT (Regionale Regie Tafel) Asiel en Oekraïne 
 • Vertegenwoordiger voor het Gooi in de PRT (Provinciale Regie Tafel) 

Contact

Maak een afspraak via het bestuurssecretariaat.

Wethouder Joke Lanphen