Kadernota

Voordat de begroting gemaakt wordt stelt de gemeenteraad de financiële kaders vast in de kadernota. 

De kadernota is een van de belangrijkste beleidsstukken van de gemeente. Daarin staat aangegeven welke langjarige plannen er zijn en hoe die betaald worden. Deze vormt daarmee de basis voor de programmabegroting. De kadernota gaat dus vooral over belangrijke keuzes en eventuele nieuwe richtingen. Bekijk de kadernota 2024.