Jeugdlintje

Als gemeente willen we kinderen en jongeren die een bijzondere daad hebben verricht in het zonnetje zetten met een jeugdlintje. Zo laten we zien dat we trots op ze zijn. Het gaat om een eenmalige, bijzondere actie. Bijvoorbeeld iemand die een inzamelactie heeft opgezet om iemand anders te kunnen helpen. Of een jongere die iemand heeft geholpen bij een vervelende situatie. Het is anders dan een jongere die vrijwilligerswerk doet, dit gaat om een éénmalige actie. Het gaat echt om 'jonge helden'.  

Misschien kent u een jonge inwoner uit Blaricum tussen 6 en 18 jaar die een lintje verdient? Iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor Blaricum? Meld deze persoon dan aan voor een jeugdlintje.

Aanmelden

Iedereen kan iemand aanmelden voor een jeugdlintje. Zoals een familielid, klasgenoot of vrienden. Jezelf aanmelden kan niet. Ouders moeten toestemming geven als iemand jonger dan 18 jaar is. Vermeld in de aanmelding waarom de kandidaat een jeugdlintje verdient. Doe dit in maximaal 500 woorden. Zet erbij om welke activiteit(en) het gaat en waarom dit bijzonder is. Vermeld van de genomineerde ook:

  • Naam 
  • Leeftijd 
  • School 
  • Adres
  • Telefoonnummer ouders/verzorgers

Voor aanmelding stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@blaricum.nl

Voorwaarden

Het gaat om kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar die:

  • Wonen in Blaricum, behalve als hij/zij deel uitmaakt van een genomineerde groep kinderen/jongeren
  • Een daad hebben verricht, waardoor ongelukken met of ernstig leed van, mensen of dieren zijn voorkomen of beperkt zijn gebleven
  • Bijzondere (eenmalige) prestatie hebben verricht die een grote toegevoegde waarde heeft (of heeft gehad) voor de samenleving
  • Vrijwillig iets hebben gedaan voor anderen. Bijvoorbeeld voor een goed doel, het dorp of de samenleving
  • Nog niet op een andere manier beloond zijn voor hun inzet

Selectie en uitreiking

Het college van burgemeester en wethouders bekijkt alle aanmeldingen en bepaalt welke kinderen een jeugdlintje krijgen. We kijken ook wanneer we het lintje uitreiken. De uitreiking gebeurt door de wethouder Jeugd en vindt plaats in de raadzaal op een feestelijke manier. 

De winnaar van het jeugdlintje ontvangt een prijs in de vorm van een lintje en een cadeaubon. Bij groep(en) wordt 1 lintje uitgereikt. Iedere deelnemer ontvangt een bioscoopbon en een groepsfoto van de uitreiking.