BEL Combinatie

Blaricum werkt ambtelijk samen met 2 andere gemeenten: Eemnes en Laren. Samen vormen ze de BEL Combinatie. Dat levert meer efficiëntie en capaciteit op. Met behoud van de korte lijnen tussen inwoner en bestuur omdat elke gemeente haar eigen lokale bestuur heeft.

Zelfstandige gemeenten

Blaricum, Eemnes en Laren blijven zelfstandige organisaties. Elke gemeente heeft een eigen gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, kleine ambtelijke staf en gemeentehuis. Daarmee kan Blaricum nog steeds een beleid voeren dat is afgestemd op de behoeften van de eigen inwoners.

Gemeenschappelijke werkorganisatie

De BEL Combinatie biedt een kleine gemeente als Blaricum de voordelen van een grote gemeente: minder kwetsbaar, meer efficiëntie en meer capaciteit. Alle ambtelijke zaken worden door de BEL Combinatie geregeld.

Voor al uw zaken naar het kantoor van de BEL Combinatie

Uw gemeentelijke zaken, zoals vergunningen en belastingen, regelt u nog steeds met uw eigen gemeente. Veel kan digitaal. Op sommige momenten is een bezoek aan het kantoor van de BEL Combinatie nodig. Bijvoorbeeld voor het afhalen van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Meer informatie

Zie voor meer informatie BELCombinatie.nl.