Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Hoewel de naam van de welstandscommissie is veranderd in Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, zijn de werkzaamheden hetzelfde gebleven. De commissie adviseert de gemeente over bouwplannen en bouwplannen die zijn ingediend. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de gemeente Blaricum is ondergebracht bij Mooisticht.

Vergadering bijwonen

U kunt vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bijwonen. Bekijk op mooisticht.nl de vergaderagenda. 
 

Welstandsnota

Bekijk de welstandsnota van de gemeente Blaricum.