Monument verbouwen

Een monument is een beschermd gebouw. U mag een monument niet zomaar verbouwen, restaureren of slopen. 

Rijksmonument verbouwen

U heeft altijd een omgevingsvergunning nodig om een rijksmonument te veranderen, te herstellen of te slopen. Ook voor het gebruik van een monument gelden regels. Functies waarbij er schade ontstaat aan het monument zijn niet toegestaan. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via omgevingsloket.nl.

Gemeentelijk monument verbouwen

Een gemeentelijk monument is een onroerend goed (inclusief de grond) dat van:

  • Algemeen (lokaal) belang door schoonheid  
  • Betekenis voor de wetenschap heeft
  • Cultuurhistorische waarde heeft

U heeft altijd een omgevingsvergunning nodig om een gemeentelijke monument te veranderen, te herstellen of te slopen. Maar ook het gebruiken of laten gebruiken waardoor het ontsiert of in gevaar gebracht wordt, mag niet zonder vergunning. In al deze gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via omgevingsloket.nl.

Onderhoud gemeentelijke monument

Voor standaard onderhoud aan uw monument heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Denk aan schilderwerk. U moet u in sommige gevallen wel rekening houden met de originele kleuren.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. Deze kunnen uit meerdere activiteiten bestaan. De kosten van de verschillende activiteiten worden bij elkaar opgeteld en vormen samen het totaalbedrag.

Meer informatie