Steiger, container of bouwkraan plaatsen

Als u tijdelijk iets op gemeentegrond wilt plaatsen dan moet u dit melden bij de gemeente. Zoals het plaatsen van containers, steigers of een bouwkraan. Aanvragen doet u uiterlijk 10 dagen voor u de objecten gaat plaatsen op gemeentegrond. Als de verkeersveiligheid of openbare orde in gevaar komt kunnen we uw aanvraag afwijzen.

Meesturen

 • Tekening van de locatie of luchtfoto met daarop de objecten ingetekend
 • Verkeersplan als er wegen worden afgezet

Aanmelden

U heeft DigiD of eHerkenning nodig voor het aanmelden van objecten op gemeentegrond. U betaalt direct bij aanvraag en ontvangt binnen 5 werkdagen bericht. 

Melden van objecten op gemeentegrond 

Tarieven

U betaalt precariobelasting voor het plaatsen van objecten op gemeentegrond. Het bedrag hangt af van hoe lang u de gemeentegrond wilt gebruiken en in combinatie met het aantal:

 • Vierkante meters dat u nodig heeft
 • Voorwerpen die u wilt plaatsen

Tarief tijdelijke (tent)overkappingen per vierkante meter (m²) plaatsen:

 • Per dag € 12,83

Tarief container, bouwkeet of afzetbak plaatsen per dag:

 • Dag 1 en 2 € 0
 • Dag 3 € 5,97
 • Dag 4 € 11,93
 • Dag 5 € 17,90
 • Dag 6 € 23,88
 • Dag 7 en verder € 29,84 met een maximum van € 1000 per 2 maanden

Tarief bouwmaterialen en materieel per vierkante meter (m²) plaatsen

 • Per dag € 6,29 met een maximum van € 1000