Meldpunt goed verhuurderschap

Verhuurders moeten zich aan bepaalde regels houden. Dat staat in de Wet goed verhuurderschap. Werken verhuurders niet volgens die regels, dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Ook kunnen huurders en woningzoekenden ongewenst gedrag van verhuurders melden. Zo mag de verhuurder bijvoorbeeld niet discrimineren, intimideren, te hoge waarborgsommen en servicekosten vragen. Ook moet een huurovereenkomst schriftelijk zijn vastgelegd.

Melding doen

Woont u in de gemeente Blaricum en wilt u een misstand melden? Dat kan via het Meldpunt goed verhuurderschap van de regio Gooi en Vechtstreek. U vindt daar ook informatie over:

  • Wat u kunt melden
  • Waar een verhuurder zich aan moet houden en
  • Wat er met uw melding gebeurt

Zie Meldpunt goed verhuurderschap

Huurt u van een woningcorporatie dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de corporatie zelf.