Starterslening aanvragen

U bent van plan om voor het eerst een eigen woning te kopen in onze gemeente. Krijgt u de betaling niet helemaal rond, vraag dan een starterslening aan. Dit is een extra lening bovenop een gewone hypotheek om de koop van uw 1e huis mogelijk te maken. U leent het verschil tussen de koopprijs van de woning en het bedrag dat u maximaal kunt lenen bij de bank. U vraagt de startersling aan bij de SVn. De SVn is een onafhankelijke stichting die voor de gemeente de aanvraag, uitbetaling en administratie van de starterslening regelt.

Voorbeeld lening

U wilt een woning van € 355.000 kopen. U kunt maximaal € 310.000 lenen bij de bank. U vraagt de starterslening aan om het verschil van € 45.000 bij te lenen.

Voorwaarden

 • U bent jonger dan 35 jaar op het moment dat u de starterslening aanvraagt
 • U heeft nog niet eerder een koopwoning gehad
 • U woont minimaal 3 jaar in Blaricum of
 • U heeft minimaal 10 jaar in Blaricum gewoond
 • Het bedrag van de woning die u wilt kopen, is niet hoger dan de huidige NHG-grens (Nationale Hypotheekgarantie) van € 435.000 
 • Meer informatie over de voorwaarden

Aanvragen

 • U kunt maximaal € 50.000 lenen
 • U sluit de starterslening af bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten)
 • Om een starterslening bij Svn af te sluiten, heeft u een toewijzingsbrief van de gemeente nodig
 • De toewijzingsbrief van de gemeente kunt u krijgen door een vooraanvraag te doen
 • Vul het formulier Vooraanvraag Starterslening in. U heeft DigiD nodig
 • Nadat u het formulier Vooraanvraag Starterslening heeft ingevuld toetst de gemeente of u voldoet aan de voorwaarden
 • U ontvangt een brief van de gemeente als uw aanvraag is goedgekeurd
 • Met de brief van de gemeente kunt u bij SVN de starterslening aanvragen

Meesturen

 • Kopie van geldig legitimatiebewijs
 • Uittreksel BRP van uw adresgegevens. Vraagt u met z’n tweeën een starterslening aan dan moet u allebei een uittreksel BRP en kopie geldig legitimatiebewijs meesturen
 • Woont u zelfstandig: verhuurdersverklaring en een verklaring dat u de huur opzegt

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen over de starterslening, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.