01 april 16.15 uur: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren hebben de regels vastgesteld voor bijdragen vanuit de nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

De TONK-regeling is bedoeld voor inwoners die door de coronacrisis in financiële problemen komen en onvoldoende steun hebben aan eerdere regelingen. Het kabinet heeft hiervoor 260 miljoen euro beschikbaar gesteld, de gemeenten voeren de regeling uit.

TONK is een vorm van bijzondere bijstand. Het is een tegemoetkoming in de woonlasten: huur, hypotheek, energie en water. Het is een tijdelijke regeling voor het eerste halfjaar van 2021. Een aanvraag kan met terugwerkende kracht worden ingediend. De tegemoetkoming bedraagt in totaal maximaal € 900,- per huishouden voor de periode van 6 maanden.

Voorwaarden

Om voor TONK in aanmerking te komen moet men minstens 35% in inkomen achteruitgegaan zijn, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet mogelijk is. Bij het bepalen van de tegemoetkoming wordt gekeken naar de verhouding tussen de woonkosten en het inkomen en naar het eigen vermogen.

Aanvragen

TONK wordt aangevraagd in de gemeente waar men woont, niet waar men werkt of onderneemt. Nadere informatie: www.maatschappelijkezaken.nl U kunt het Informatiepunt Maatschappelijke Zaken bellen of mailen als u vragen heeft of als u een aanvraagformulier wilt ontvangen: tel. (035) 528 12 47, e-mail info@maatschappelijkezaken.nl