Artikel Gemeentenieuws Blaricum: Verder na corona: wat zijn úw behoeften en wensen?

Steeds meer inwoners zijn gevaccineerd en de maatregelen zijn verder versoepeld; we kunnen eindelijk weer voorzichtig vooruit gaan kijken naar een leven zoals we dat kenden vóór corona. En dat is een mooi vooruitzicht!

Coronacrisis Herstelplatform

Dat vooruit kijken betekent ook dat we aandacht moeten hebben voor de impact die de coronaperiode heeft gehad, voor een deel nog steeds heeft en mogelijk in de toekomst nog gaat hebben. We hebben allemaal onze eigen ervaringen met de coronapandemie, ook al zal de impact per persoon verschillen.

De gemeenteraad wil graag samen naar die impact in de Blaricumse samenleving gaan kijken, en hoe we als gemeenschap weer een doorstart kunnen gaan maken. Daarom is het Coronacrisis Herstelplatform opgericht. Het Herstelplatform bestaat uit een brede groep van vertegenwoordigers uit alle geledingen van onze gemeente. De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 24 juni. 
De gemeenteraadsleden hechten veel waarde aan participatie door u allen: inwoners, ondernemers, sociaal-maatschappelijke en culturele instellingen en verenigingen. Iedereen die de gevolgen heeft ondervonden, en nog steeds ondervindt of gaat ondervinden, wordt opgeroepen ervaringen, wensen en behoeften te delen. Mogelijk heeft u een creatief idee dat helpt om gezamenlijk als gemeenschap hier beter uit te komen?

Alle input wordt na de zomer door het Herstelplatform geïnventariseerd en geanalyseerd, en het doel is om uiteindelijk tot concrete voorstellen te komen die kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Uiterlijk in november besluit de gemeente waar eventueel hulp en ondersteuning moet of kan worden verleend.

Het gemeentebestuur voert regie over het proces en wordt vertegenwoordigd door de portefeuillehouders economische zaken en sociaal domein, en mijzelf. De door de gemeenteraad ingestelde klankbordgroep en ik onderhouden regelmatig contact over de voortgang. 

Oproep aan u allen

Laat ons weten wat de coronacrisis voor u (of uw organisatie) betekent of heeft betekend, en deel met ons uw ideeën of voorstellen gericht op herstel. Via deze weg roep ik u allen mede namens de gemeenteraad op uw ervaringen, wensen en behoeften aan ons kenbaar te maken via verdernacorona@blaricum.nl Ook jongeren nodig ik nadrukkelijk uit mee te doen!

Vervolg

Via Gemeentenieuws/Hei en Wei wordt u komende maanden op de hoogte gehouden over de vervolgstappen.

Ik hoop veel mails van u te mogen ontvangen!

Hartelijke groet,
Joan de Zwart-Bloch, burgemeester Blaricum