07 april 15.00 uur: Wijzigingen afvalinzameling GAD

Ook de GAD neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vooral bij de scheidingsstations is het erg druk en de GAD roept op de scheidingstations te mijden.

De landelijke oproep is: blijf zoveel mogelijk binnen en kom alleen wanneer het strikt noodzakelijk is. Door de blijvende stroom aan bezoekers hanteren de medewerkers van de GAD een strikt toegangsbeleid, gebaseerd op de richtlijnen vanuit de overheid.

Gft-inzameling aangepast

Tot en met 1 juni wordt het gft weer tweewekelijks ingezameld. De wijzigingen zijn aangepast in de inzamelkalender. Deze is te vinden op www.gad.nl en in de GAD inzamelkalender app.

Inzamelfrequentie

De aanpassing van het gft-inzamelschema geeft de GAD de noodzakelijke flexibiliteit in het personeelsbestand om alle overige dienstverlening door te kunnen laten gaan. Er is geen ruimte om andere grondstoffen of restafval vaker in te zamelen.

Papierinzameling

Ook bij de papierinzameling loopt de GAD tegen de consequenties aan van het coronavirus. De GAD zamelt oud papier en karton in samen met verenigingen, clubs en scholen. Zij krijgen daar een vergoeding voor. Door het coronavirus krijgen steeds meer verenigingen het niet voor elkaar vrijwilligers te mobiliseren. Om de dienstverlening door te laten gaan, is de GAD genoodzaakt de papierinzameling voor veel wijken nu ook overdag plaats te laten vinden. Iedereen wordt opgeroepen de papiercontainer (blauwe bak) vóór 07.30 uur aan de straat te zetten op de inzameldag.

Vragen en informatie

Houd vooral de website van de GAD in de gaten voor actuele informatie: www.gad.nl/corona-updates