16 oktober 12.30 uur: Bericht van de burgemeester

Voor de tweede keer dit jaar bevinden we ons door de opleving van het coronavirus in een roerige tijd. Het kabinet heeft deze week nieuwe maatregelen en een gedeeltelijke lockdown afgekondigd. Dit in de hoop dat het virus daarmee ingedamd kan worden. 

Dat vergt opnieuw inzet en offers van ons allemaal, op alle niveaus van onze samenleving. Denk aan de horeca die opnieuw haar deuren moet sluiten en andere ondernemers die het financieel zwaar hebben. Maar ook aan onze meer kwetsbare inwoners, die wederom in een geïsoleerde situatie terechtkomen, omdat de regels veel beperkingen opleggen, of omdat ze zichzelf willen beschermen tegen het virus. Onze jeugd niet te vergeten en zeker niet als laatste onze zorgmedewerkers en hulpdiensten!

De enige manier om het virus tegen te gaan, is door ons de komende 4 weken strikt te houden aan de maatregelen. Ik doe dan ook een dringend beroep op u om de landelijke richtlijnen op te volgen, zodat we met elkaar het virus kunnen indammen. 

Mijn ervaring is dat Blaricummers nuchter en realistisch zijn in de tijden dat het erop aankomt. Ik heb dat al eerder aangegeven. Die instelling hebben we vooral nu ook hard nodig. Voor een sociaal dorp als het onze, wordt het de komende periode moeilijk, zeker nu ons sociale leven er weer anders uit komt te zien. Maar, ik heb er het volste vertrouwen in dat het ons gaat lukken. 

Heb oog voor elkaar, hou vol en blijf vooral gezond!

Joan de Zwart-Bloch,
Burgemeester