21 oktober 08.15 uur: Bericht aan ondernemers over aangescherpte maatregelen

Op dinsdag 20 oktober 2020 is een bericht verzonden aan de ondernemersverenigingen binnen de gemeente. Lees dit bericht verder op deze pagina.

Beste ondernemers,

Allereerst willen we jullie enorm bedanken voor jullie inzet om het coronavirus tegen te gaan. Fijn en goed hoe we hier samen in optrekken. Helaas zijn we er nog niet. Op 13 oktober 2020 kondigde het kabinet opnieuw extra maatregelen aan om het virus te bestrijden. Deze maatregelen zijn verwerkt in de meest recente noodverordening van de veiligheidsregio en hebben ook consequenties voor de detailhandel.
We zetten dit hieronder voor jullie uiteen. We willen jullie hierbij, namens de burgemeester, dringend verzoeken om hier aan mee te werken en om de informatie naar jullie achterban te verspreiden.

Maatregelen detailhandel

Hieronder de maatregelen die gelden voor detailhandel:

  1. Er moeten hygiënemaatregelen getroffen worden waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan.
  2. Er moet een deurbeleid gehanteerd worden om ervoor te zorgen dat personen ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
  3. Winkels moeten gesloten zijn vanaf 20.00 uur
  4. Er mogen geen tenten/tijdelijke overkappingen worden geplaatst voor wachtende bezoekers

Daarnaast is door het kabinet een dringend advies gegeven om in overdekte publieke ruimten (waaronder winkels) een mondkapje te dragen, voor zowel personeel als bezoeker. Verder zijn beperkingen van kracht voor gezelschappen. 
 
Ook de gemeente draagt bij aan bewustwording van de nieuwe maatregelen in de vorm van coronacoaches.
 
Dit zijn vastgestelde regels en moeten constant uitgevoerd blijven worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de ondernemer. 
 
We gaan hieronder nader op de maatregelen en het door ons gewenste beeld in:
 

1. Hygiënemaatregelen

Dit betekent concreet: het vaker schoonmaken van oppervlakten waar bezoekers mee in aanraking komen (pinapparaat, toonbank, etcetera) en bij de ingang desinfectiemiddelen plaatsen, zodat bezoekers hun handen kunnen reinigen.
 

2. Deurbeleid

We hechten eraan dat de maximale aantallen beperkt blijven. Bij de ingang dient kenbaar te worden gemaakt hoeveel bezoekers er maximaal gelijktijdig binnen mogen zijn. Houd daarbij aandacht voor afstand en onderling gedrag.
 

3. Winkels sluiten om 20.00 uur 

Winkels mogen open zijn tussen 06.00 en 20.00 uur. Het is ook niet toegestaan om buiten deze tijden bezoekers toe te laten voor zogenoemde “private shopping”.
Dit geldt voor alle winkels met uitzondering van winkels in de levensmiddelenbranche (supermarkten, slagers, bakkers, etcetera). 
Er zijn geen verdere consequenties voor de koopzondagen, deze mogen gewoon doorgaan, maar hiervoor geldt ook de sluitingstijd van 20.00 uur.
 

4. Geen tenten/tijdelijke overkappingen

Het is begrijpelijk dat winkeliers hun bezoekers zoveel mogelijk tegemoet willen komen in deze tijd, maar als er tenten/overkappingen worden geplaatst, zullen bezoekers sneller de neiging hebben om daar toch onder te gaan wachten en schuilen als het regent. Maar het dringende advies is nu: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd drukke plekken. 

Als het al vol is in een winkel is het wenselijker dat bezoekers verderop gaan (naar een andere winkel of naar huis) en op een later tijdstip terugkomen. 

Om drukte en een wachtrij zoveel mogelijk te voorkomen, kan het een idee zijn om bezoekers de mogelijk te bieden om bestellingen te plaatsen en dit op een afgesproken tijd op te komen halen; hiervoor zouden vaste tijden gereserveerd kunnen worden. 
Dit kan ook uitkomst bieden voor kwetsbare personen om dan noodzakelijke inkopen te doen. 
Hier kunnen de gemeente en de ondernemersverenigingen in de communicatie op social media en via de andere communicatiekanalen ook aandacht aan besteden.
 

Mondkapjes

Het landelijke advies is om in alle publieke binnenruimtes mondkapjes te dragen. Wij adviseren dan ook met klem om dit door te voeren voor het personeel in de winkels en ook bezoekers hierop te wijzen.
Bijgaand treffen jullie de poster aan van de rijksoverheid, we verzoeken jullie deze duidelijk zichtbaar op te hangen in de winkel.
 

Gezelschappen

Het is verboden om met een gezelschap van meer dan 4 personen te verblijven, zowel binnen als buiten en dat geldt dus ook voor de detailhandel. 
Het is aan te bevelen dat dit nog eens duidelijk gecommuniceerd wordt aan de bezoekers. 
 

Coronacoaches

De gemeente zet ook in met coronacoaches. Dit zijn mensen die namens de gemeente het winkelend publiek attent maken op het dragen van mondkapjes in overdekte publieke ruimten. Zo proberen wij, naast handhaving en publiekscommunicatie, ook onze bijdrage te leveren aan het terugbrengen van het aantal besmettingen. We proberen dit op een manier te doen waarbij we tegelijkertijd de ondernemers ondersteunen bij het uitvoeren van de maatregelen en adviezen.

De coronacoaches zullen de komende periode op met name de drukke momenten zichtbaar zijn in het dorp. Juist dan is aandacht voor de maatregelen van groot belang.
 

Handhaving

De handhavers en politie controleren structureel of de landelijke maatregelen worden nageleefd. Zij zullen u waar nodig attenderen op het beter naleven van de maatregelen. Als maatregelen doelbewust of consequent niet worden opgevolgd, zullen zij handhavend optreden. 
 

Tot slot

We begrijpen dat de maatregelen meer inzet, tijd en geld vraagt van jullie als ondernemers, maar het gemeenschappelijke doel is om het aantal besmettingen zo veel en zo snel mogelijk terug te dringen. Dit moeten we samen doen.
Als er vragen zijn of er is iets waarbij jullie hulp van de gemeente zouden willen, dan kunnen jullie contact opnemen met de BEL Combinatie, via e-mail: e.labee@becombinatie.nl.