24 maart 09.45 uur: Bericht van gemeenteraad Blaricum

Aan alle inwoners van Blaricum,

De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op de samenleving zijn mondiaal voelbaar en raken dus ook Blaricum als dorpsgemeenschap. Zorgverleners draaien overuren, winkels en bedrijven sluiten of zijn slechts beperkt toegankelijk, het verenigingsleven is tot stilstand gekomen. Blaricummers moeten veelal thuiswerken, kinderen opvangen en vermaken, en op gepaste afstand van familie, vrienden en buren blijven. Juist in een tijd waarin saamhorigheid en gemeenschap belangrijk zijn. 

Iedereen die persoonlijk getroffen is door het virus, wensen wij een spoedig en volledig herstel toe. Iedereen die vanwege het virus een familielid of een naaste verloren heeft, betuigen wij ons medeleven. Iedereen die bang en onzeker is over de gevolgen van het virus, wensen wij kracht en vertrouwen toe. Steun en bemoedig elkaar, maar volg daarbij de richtlijnen en voorschriften vanuit de overheid en GGD strikt op, opdat de onnodige verspreiding van het virus een halt toegeroepen kan worden. Deze onzekere tijd vereist van iedereen discipline en uithoudingsvermogen, en het respecteren van de afgekondigde maatregelen.

De gemeenteraad dankt alle zorgverleners, in het bijzonder zij die in het Tergooi ziekenhuis werken, voor hun niet aflatende inzet en werkzaamheden in het licht van deze crisis. Ook danken en prijzen wij de medewerkers van hulpdiensten, zoals GGD, regionaal ambulancevervoer, politie, brandweer en KNRM, alle leraren en leraressen in het basis- en voortgezet onderwijs, alle medewerkers in de kinderopvang en verpleeghuis Torenhof, al het winkelpersoneel van supermarkten, en de medewerkers van distributiecentra, voor de wijze waarop zij hun werkzaamheden, veelal aangepast aan de omstandigheden, voortzetten.

Ook de niet aflatende inzet en betrokkenheid van onze burgemeester, Joan de Zwart-Bloch, de wethouders en alle ambtenaren van de BEL verdienen ons respect en steun. Zij doen er alles aan om ons dorp bestuurbaar te houden en leveren bijzondere inspanningen onder moeilijke omstandigheden.

De gemeenteraad onderzoekt momenteel samen met de griffie de mogelijkheden om binnen de wettelijke kaders haar werkzaamheden te blijven uitvoeren. Dit vergt afstemming en instemming inzake veelal digitaal werken en overleggen. Ook worden de richtlijnen en suggesties vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op de voet gevolgd en ingezet. Wij vragen uw begrip en medewerking voor het feit dat de raad op een aangepaste manier zal overleggen en terugkoppelen. 
 
Hou elkaar vast als dorp, maar op gepaste afstand!

De leden van de gemeenteraad van Blaricum: Mieke Bakker, Ramona Beemsterboer, Ineke Breet, Rob Bruintjes, Ellewies Claushuis, Janny van Dijk, Christien Dobber, Carin Francken, Jan Hoijtink, Bea Kukupessy, Han Landman, Joke Lanphen, Willem Pel, Satyamo Uijldert en René Wiegel.

Contactpersoon: Ralph de Vries, raadsgriffier, r.devries@blaricum.nl of 06 - 21 15 48 71.