29 april 10.00 uur: Maatregelen sport voor jeugd vanaf 29 april

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn op dinsdag 21 april verlengd. Dat betekent tot en met 19 mei 2020: blijf zoveel mogelijk thuis, werk zoveel mogelijk thuis en ga alleen de deur uit voor een boodschap of voor een frisse neus en doe dat zoveel mogelijk alleen. Het verbod op evenementen met een vergunnings- en meldplicht geldt tot dinsdag 1 september. Een aantal maatregelen is versoepeld, met name om kinderen de ruimte te geven om te sporten.

De Rijksoverheid heeft met nadruk gekozen om meer ruimte te geven voor sportactiviteiten. Andere verruimingen om in groepsverband samen te komen (bijvoorbeeld cultuuruitingen) zijn niet door de Rijksoverheid aangewezen.

Landelijk protocol

De versoepelde maatregelen gaan in per 29 april. Samen met de buurtsportcoaches en de bestuurders van sportvoorzieningen heeft de gemeente afspraken gemaakt. De gemeente volgt hierbij het landelijk protocol van het NOC/NSF

Sporten in de buitenlucht

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Als een niet-lid wil weten of hij/zij mag meesporten bij een vereniging, moet er zelf contact opgenomen worden met de vereniging. Gebruik van de sportvoorzieningen in de gemeente is alleen toegestaan onder begeleiding en met toestemming van de sportvereniging. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol.

Veel gestelde vragen:

Wanneer mag er gesport worden?

Vanaf 29 april kunnen kinderen buiten sporten op sportaccommodaties met buitensportmogelijkheden (zie overzicht hieronder in de BEL-gemeenten). Binnenlocaties zijn gesloten. Kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar mogen, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen georganiseerd buiten sporten. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

Waar mag er gesport worden?

Hieronder vindt u een overzicht met opengestelde sportaccommodaties in de BEL-gemeenten. Deze locaties zijn buiten en door de gemeente aangewezen als locatie om te kunnen sporten. Binnenlocaties zijn gesloten. Neem ook contact op met de betreffende sportaccommodatie voor meer informatie. 

 • Blaricum: BVV, SDS, Stad en Lande Ruiters, BLTC, LTV De Bijvanck, Scouting Tymen de Sayer.
 • Eemnes: SV Eemnes, TV Eemnes.
 • Laren: Flash Studio Laren (veldje achter het Brinkhuis), LLTC, LMHC, SV Laren, TC ’t Laer, The Smashers (het beachvolleybalveld achter Zwembad de Biezem), Scouting Raboes, Scouting Maggy Lekeux.

Mag er gesport worden in het park of op een grasveldje? 

Sporten in georganiseerd verband (trainingen geven bijvoorbeeld) is alleen toegestaan op de opengestelde sportvelden en op locaties die door de gemeente zijn aangewezen (zie overzicht). Kinderen t/m 12 jaar mogen op de veldjes en pleintjes zelf vrij spelen en sporten. Hierbij hoeven zij geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar mogen alleen samenkomen in groepen van maximaal 2 personen en moeten 1,5 meter afstand houden. 

Waar kan ik mijn kind aanmelden?

Kinderen die al lid zijn van een sportvereniging kunnen bij de eigen vereniging informeren over sportmogelijkheden. Voor wie geen lid is, kan kijken op de website van de buurtsportcoaches www.sportiefengezondbel.nl voor activiteiten of zelf contact opnemen met de betreffende vereniging. 

Wanneer kan ik sporten bij de sportvereniging?

Georganiseerd sporten kan alleen op de momenten dat de betreffende vereniging dit toestaat en alleen onder begeleiding. Indien er geconstateerd wordt dat er wordt gesport zonder medeweten van de vereniging, dan kan gehandhaafd worden. 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 
 • douche thuis en niet op de sportlocatie; 
 • vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Spelregels om weer veilig samen te sporten   

(PDF van de poster NOC/NSF)

Meer informatie

Verenigingen en maatschappelijke partijen die meer informatie willen of die zelf een initiatief hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente of kijken op www.sportiefengezondbel.nl Informatie over de maatregelen, zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid