31 maart 9.30 uur: Noodloket ondernemers geopend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis.

Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. 

Veelgestelde vragen over het Noodloket zijn terug te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus.