Regionale Energiestrategie (RES)

In de Gooi en Vechtstreek werken 7 gemeenten samen aan verduurzaming. Het gaat om:

  • Blaricum
  • Gooise Meren
  • Hilversum
  • Huizen
  • Laren
  • Weesp
  • Wijdemeren

Klimaatakkoord

Vanwege het Klimaatakkoord moeten de regio’s in Nederland met plannen komen om bij te dragen aan de doelen om CO2 te verminderen. De regio Gooi en Vechtstreek is daarbij een deelregio van de regio Noord-Holland Zuid. De samenwerking richt zich eerst op het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Daarna op de transitie naar een aardgasvrije regio met hernieuwbare energie.

De Regionale Energiestrategie (RES) wordt elke 2 jaar geactualiseerd waarbij we rekening houden met nieuwe inzichten en innovatieve ontwikkelingen. Meer informatie over de Regionale Energiestrategie (RES) vindt u op energieregionh.nl.

Duurzame energieopwekking via zon

In de RES van de Gooi en Vechtstreek ligt de focus op zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen, op geluidsschermen en in wegbermen. Er zijn geen duidelijke plannen voor windturbines. Bij de vaststelling hebben de gemeenteraden een aantal moties en/of amendementen ingediend.