Klacht indienen

Als u vindt dat (een medewerker van) de gemeente of de BEL Combinatie u niet netjes heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen.

Een klacht dient u in over een gedraging van de gemeente. Bijvoorbeeld als u vindt dat u niet netjes te woord bent gestaan of als u geen reactie van ons krijgt.

Ben u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan zijn er mogelijkheden voor bezwaar en beroep.

Indienen

U kunt uw klacht op de volgende manieren indienen:

  • E-mail: stuur een e-mail naar info@blaricum.nl
  • Telefonisch bij de klachtencoördinator via telefoonnummer 14 035.
  • Aan de balie van het gemeentehuis of het kantoor van de BEL Combinatie.
  • Schriftelijk: stuur een brief naar de klachtencoördinator, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. 

Let op: hieronder leest u wat er in uw e-mail of brief moet staan.

Welke informatie hebben wij nodig?

Om uw klacht goed en snel te behandelen hebben wij de volgende informatie van u nodig:

  • Uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en/of e-mailadres).
  • De datum waarop u de klacht indient.
  • Een omschrijving van de klacht (wat is er gebeurd, over wie of welk organisatieonderdeel klaagt u, op welke datum vond het voorval plaats).

Afwijkende klachtenprocedures

Voor klachten over deze onderwerpen gelden aparte procedures. 

Melding Openbare Ruimte en overlast

Volle afvalcontainer, kapotte klok of lantaarnpaal, overlast van evenementen, horeca of personen? Dan hoeft u geen klacht in te dienen. U meldt dit snel en eenvoudig online bij de gemeente.

Klacht ingediend - en nu?

Na ontvangst van uw klacht, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U krijgt dan uitleg over wat wij met uw klacht gaan doen.

Antwoord binnen 6 weken

Binnen 6 weken handelen wij uw klacht af. Tenzij dit anders met u is afgesproken. Als wij meer dan 6 weken nodig hebben om uw klacht te beantwoorden, kunnen wij deze periode met 4 weken verlengen.

Nationale ombudsman

Wanneer u vindt dat uw klacht niet goed is afgehandeld, dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.

Jaarverslag van de klachtencoördinator 2022

Hier vindt u het jaarverslag van de klachtencoördinator 2022.

Compliment geven?

Bent u tevreden over de dienstverlening van de gemeente? Dan wil de gemeente dat graag weten. De gemeente kan dan kijken hoe ook andere dienstverlening op een nog prettiger manier kan verlopen.
U kunt uw compliment per mail naar ons sturen, via: info@blaricum.nl