Omgevingstour II: denk mee over verkeer en parkeren in het centrum van Blaricum

Wat zijn de beste manieren om een veilig en aangenaam dorpshart te realiseren? Minder parkeerplaatsen in het centrum? Meer ruimte voor fietsen, wandelen en groen? Minder doorgaand verkeer door het instellen van eenrichtingsverkeer of een knip? Minder verkeersgeluid door andere bestrating?

Dit zijn voorbeelden van denkrichtingen die we als gemeente verder willen verkennen. We horen graag van u tijdens de tweede Omgevingstour van 24 mei t/m 9 juni. Denkt u (opnieuw) mee? Vul de online vragenlijst in of kom op donderdag 30 mei van 14.00 – 17.00 uur naar onze tent naast de muziektent aan de Dorpsstraat in Blaricum Dorp.

Een autoluwer centrum is het uitgangspunt

Tijdens de eerste omgevingstour eind 2023 hebben we veel waardevolle wensen en ideeën ontvangen via een vragenlijst, straatgesprekken en bijeenkomsten. Hieruit is duidelijk naar voren gekomen dat er behoefte is aan een autoluwer dorpscentrum met meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en activiteiten. Het drukke autoverkeer maakt het centrum volgens veel mensen tot een minder prettige omgeving en nodigt niet uit tot fietsen.

Omgevingstour II: vragenlijst en straatgesprekken

Tijdens de tweede omgevingstour presenteren we verschillende denkrichtingen om meer ruimte te maken voor voetganger, fietser en groen en minder ruimte voor de auto. Op basis van de reacties hierop gaan we bekijken welke (combinatie van) maatregelen het meest geschikt zijn om tot een aangenaam autoluwer dorpshart te komen. Die maatregelen komen terug in de Verkeersvisie 2035.

De vragenlijst bestaat uit zeven inhoudelijke vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Ga hiervoor tussen 24 mei en 9 juni naar www.toekomstbelgemeenten.nl/blaricum. U kunt de vragen ook beantwoorden in gesprek met onze mensen. U vindt ons op donderdag 30 mei van 14.00 – 17.00 uur bij onze tent naast de muziektent aan de Dorpsstraat in Blaricum Dorp.

Verkeersvisie 2025

Eind 2023 zijn we als gemeente Blaricum samen met Laren en Eemnes gestart met het opstellen van de Verkeersvisie 2035. Deze geeft antwoord op vragen over de toekomst van verkeer in en om ons dorp. Bijvoorbeeld hoeveel ruimte de auto krijgt in het centrum van Blaricum, hoe we fietsen aantrekkelijker kunnen maken, hoe we omgaan met parkeren en welke kansen er liggen voor deelvervoer. De reacties die we tijdens de tweede Omgevingstour ontvangen, verwerken we in de concept Verkeersvisie 2035. Deze leggen we voor aan de gemeenteraad.

Samen bepalen we wat belangrijk is voor de toekomst van onze omgeving

De wereld om ons heen verandert snel. Daarom werkt de gemeente Blaricum voortdurend aan de omgeving waar we wonen, werken en ontspannen. We doen wat vandaag nodig is. Tegelijkertijd maken we plannen voor de toekomst. En daar hebben we onze inwoners en ondernemers bij nodig! Uw kennis, ervaringen, argumenten en ideeën helpen ons om keuzes te maken.

Meer informatie

Lees verder over de omgevingsvisie en Verkeersvisie 2035 op www.toekomstbelgemeenten.nl/blaricum  Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.