Raadscommissie dinsdag 18 juni 2024

Op dinsdag 18 juni 2024 is er om 20.00 uur een raadscommissie in het gemeentehuis, Kerklaan 16, Blaricum.

Bekijk hier de onderwerpen en stukken.

Inspreken tijdens de Raadscommissie

Indien u in de raadscommissie wenst in te spreken bij een geagendeerd voorstel of het woord wenst te voeren over een niet geagendeerd onderwerp wordt u hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt dit vooraf melden (uiterlijk maandag, 12.00 uur) bij de griffie (griffie@blaricum.nl).