Woonerfstatus op Oosthout en Kogge in wijk De Bouwvenen

De woonerfstatus is een onderdeel van het door de gemeenteraad op 20 september 2022 vastgesteld ontwerp voor de herinrichting van de gehele wijk Bouwvenen. Een uitgebreid participatie- en inspraaktraject is daaraan voorafgegaan.

Met de woonerfstatus wordt de veiligheid en leefbaarheid in de parkachtige groene ruimte op Oosthout en Kogge vergroot. Dit houdt in dat de maximum toegestane snelheid 15 kilometer per uur is en dat het niet is toegestaan om langs deze straten in de berm te parkeren.

Recentelijk heeft de gemeente de borden die de woonerfstatus aangeven geplaatst in de straten Oosthout en Kogge. Tevens zijn er 5 tijdelijke zwart/gele prefab drempels aangelegd. In de definitieve herindeling zullen deze drempels vervangen worden door permanente drempels die zijn opgenomen in de bestrating.

De planning is dat in het 4e kwartaal 2024 en het 1e kwartaal 2025 de broze PVC-gasleidingen in de wijk worden vervangen. Daarna worden vanaf eind maart 2025 de overige onderdelen van de herinrichting van de wijk Bouwvenen opgepakt.