Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de Asielzoekersopvang Tergooi.

Waarom noodopvang in Blaricum? 

De asielzoekerscentra en noodopvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zitten overvol. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig. De gemeente Blaricum heeft een verzoek gekregen van het COA of het mogelijk is om vluchtelingen tijdelijk op te vangen in het voormalig ziekenhuis Tergooi.

Wat is het verzoek van het COA aan Blaricum?

Het voormalig ziekenhuis in Blaricum is volgens het COA geschikt als een mogelijke noodopvanglocatie voor 200 asielzoekers met status (doorstroomlocatie voor mensen met een verblijfsvergunning, ‘gekoppeld’ aan gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek en eventueel direct omliggende gemeenten) en 50 alleenreizende minderjarige vreemdelingen (amv). 

Wanneer wordt er een besluit genomen over de vraag van het COA?

Dat is op dit moment nog niet bekend. De gemeente voert overleg met het COA en de eigenaar van het terrein. Hierin nemen we de aandachtspunten mee die zijn opgehaald in het Rondetafelgesprek met de gemeenteraad, inwoners, huidige huurders in het oude ziekenhuis, overige gemeenten in de regio en uit gesprekken met omwonenden. We verwachten de komende weken hier een besluit over te kunnen nemen. Zodra er nieuws is, plaatsen we dit op de website van de gemeente. Houd deze dus in de gaten!

Welke aandachtspunten neemt de gemeente mee in de gesprekken met COA?

Aandachtspunten die de gemeente heeft opgehaald bij de gemeenteraad, inwoners, omwonenden en huidige huurders van Tergooi Blaricum en overige gemeenten uit de regio. Dat gaat bijvoorbeeld over de maximale termijn van de opvang, de samenstelling van de groep en een maximumaantal op te vangen asielzoekers, maar ook over de integratie en veiligheid van deze groep mensen en de omwonenden. Dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen die we momenteel afstemmen met meerdere partijen, zoals COA, de eigenaar van het terrein, de regiogemeenten en overige betrokkenen. We verwachten de komende weken hierover een besluit te kunnen nemen. Zodra er nieuws is, plaatsen we dit op de website van de gemeente. Houd deze dus in de gaten!

Wanneer kunnen de eerste bewoners komen?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Op dit moment is het COA nog in gesprek met de gemeente en de eigenaar van het voormalig ziekenhuis over de mogelijkheden van en bereidheid tot noodopvang van asielzoekers. Als alle betrokkenen tot overeenstemming komen, zouden de eerste bewoners vrij snel kunnen worden opgevangen omdat het pand met vrij weinig aanpassingen hiervoor gereed kan worden gemaakt. Zodra er nieuws is, plaatsen we dit op de website van de gemeente. Houd deze dus in de gaten!

Hoeveel mensen worden er opgevangen?

Het COA heeft een verzoek ingediend om 200 asielzoekers met status (doorstroomlocatie voor mensen met een verblijfsvergunning, ‘gekoppeld’ aan gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek en eventueel direct omliggende gemeenten) en 50 alleenreizende minderjarige vreemdelingen (amv) op te vangen. De gemeente voert nog overleg met het COA en de eigenaar van het terrein. Ook het aantal op te vangen mensen is onderdeel van het gesprek. We verwachten de komende weken hier een besluit over te kunnen nemen. Zodra er nieuws is, plaatsen we dit op de website van de gemeente. Houd deze dus in de gaten!

Welke mensen worden er opgevangen?

Het COA heeft een verzoek ingediend om 200 asielzoekers met status (doorstroomlocatie voor mensen met een verblijfsvergunning, ‘gekoppeld’ aan gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek en eventueel direct omliggende gemeenten) en 50 alleenreizende minderjarige vreemdelingen (amv) op te vangen. De gemeente voert nog overleg met het COA en de eigenaar van het terrein. Ook het aantal op te vangen mensen is onderdeel van het gesprek. We verwachten de komende weken hier een besluit over te kunnen nemen.

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, noodopvang, AZC's - wat is wat?

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in azielzoekerscentra (azc’s) of noodopvanglocaties. Zodra zij een verblijfvergunning krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. Omdat de instroom van asielzoekers nu erg hoog is en de doorstroom van statushouders vanuit de azc’s en noodopvang naar woningen als gevolg van de krapte op de woningmarkt laag, heeft het COA te weinig opvangcapaciteit. Om toch aan de wettelijke taak te kunnen voldoen om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn daarom extra opvanglocaties nodig: de tijdelijke noodopvang.  

Hoe lang wordt deze locatie gebruikt als opvanglocatie?

Dat is op dit moment nog niet bekend. De gemeente voert overleg met het COA en de eigenaar van over het terrein. We verwachten de komende weken hier een besluit te kunnen nemen. Zodra er nieuws is, plaatsen we dit op de website van de gemeente. Houd deze dus in de gaten!

Ik wil op de hoogte blijven, hoe word ik geïnformeerd?

U kunt een mail sturen. Vermeld hierin uw naam, adres en e-mailadres. Dan plaatsen we uw mailadres op de maillijst en ontvangt u bericht als er nieuwe informatie op onze website is geplaatst.