Opvang vluchtelingen in onze gemeente

Op dit moment leveren alle gemeenten in ons land een bijdrage in de opvang van vluchtelingen. Dat kan gaan om vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook zijn er vraagstukken op het gebied van asielzoekers en statushouders. Hoe zit dat in onze gemeente?

Huisvesting Oekraïense vluchtelingen

In de BEL-gemeenten vangen we zo’n 200 vluchtelingen uit Oekraïne op, bij particulieren en (voor het merendeel) in gemeentelijke opvanglocaties. Dit zijn veelal (nood)oplossingen voor een beperkte periode. De kans dat de Oekraïners op korte termijn terugkeren naar hun land is klein. Daarom is er gezocht naar locaties waar huisvesting voor de langere termijn kan komen. 

Vervolgbijeenkomst 6 oktober 2022

De gemeente Blaricum ziet mogelijkheden om tijdelijk Oekraïners op te vangen op recreatieterrein de Woensberg. Hier zijn 59 stacaravans voorzien die voor 2 jaar beschikbaar worden gesteld aan Oekraïense vluchtelingen. De gemeente heeft met bewoners gesprekken gevoerd over de plannen. Op donderdag 6 oktober is er een vervolgbijeenkomst in het gemeentehuis om bewoners bij te praten over de laatste ontwikkelingen. Wie hierbij wil aansluiten, kan zich aanmelden via www.blaricum.nl/woensberg 

Statushouders

Mensen die als asielzoeker in Nederland zijn gekomen en een verblijfsvergunning hebben gekregen, worden statushouders genoemd. Ze kunnen dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt de vergunninghouders aan gemeenten, zodat zij een passende woonruimte kunnen krijgen. De verdeling over gemeenten hangt af van het aantal inwoners per gemeente. Grotere gemeenten moeten meer vergunninghouders woonruimte bieden dan kleinere gemeenten. Dit wordt ook taakstelling genoemd.

Het aantal statushouders dat wij in Blaricum moeten huisvesten dit jaar is 21 personen. Wij verwachten dit jaar de taakstelling minimaal te gaan halen. Vanwege de toenemende vraag om statushouders te huisvesten, proberen we op de taakstelling voor te lopen. Dus we proberen meer statushouders te huisvesten dan onze taakstelling. 

Crisisnoodopvang asielzoekers

In de BEL-gemeenten is er geen grote noodopvanglocatie beschikbaar voor de opvang van asielzoekers. In Eemnes heeft Hotel De Witte Bergen plekken vrijgemaakt voor crisisnoodopvang. Inmiddels verblijft daar nog 1 gezin. Dit is de enige crisisnoodopvanglocatie in de BEL-gemeenten. 

Vragen?

Mogelijk heeft u hier vragen over. Kijk op www.blaricum.nl/oekraine of neemt contact op via vluchtelingen@blaricum.nl