Stand van zaken tijdelijke huisvesting Oekraïense vluchtelingen op de Woensberg

Meer dan een jaar geleden begon de oorlog in Oekraïne. Veel mensen sloegen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Ook in de BEL-gemeenten vangen we vluchtelingen uit Oekraïne op. Zij verblijven nu een jaar in tijdelijke noodopvanglocaties. Het is fijn dat ze binnenkort voor een langere termijn hun intrek op de Woensberg kunnen nemen. Hieronder leest u meer over de stand van zaken.

De opbouw van de stacaravans en de werkzaamheden op het terrein verlopen voorspoedig. Naar verwachting zullen de eerste 37 stacaravans rond 15 april gereed zijn voor bewoning. Binnenkort beginnen de werkzaamheden voor het opnieuw inrichten van het parkeerterrein. Ook wordt een facilitair gebouw geplaatst. In dit gebouw komen wasmachines voor gezamenlijk gebruik en de locatiemanager krijgt hier een werkplek.

Afwijking van het bestemmingplan

Dit alles brengt ook de benodigde vergunningsaanvragen en besluitvorming met zich mee. Het plaatsen van de kampeermiddelen, waar stacaravans onder vallen, past binnen het bestemmingsplan en kan dus zonder vergunning gebeuren. Om in de stacaravans tijdelijke opvang van vluchtelingen mogelijk te maken, moet van het bestemmingsplan afgeweken worden. Deze afwijking houdt in dat tijdelijk wonen wordt toegestaan in plaats van de bestemming ‘recreatie’. Het college heeft hier positief over besloten.

Dit besluit wordt donderdag 16 maart 2023 gepubliceerd op www.blaricum.nl en op www.overheid.nl U kunt tegen het besluit om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan bezwaar maken en beroep aantekenen. Bezwaar maken schorst de vergunning om af te wijken niet.

Vergunningen

Voor het plaatsen van het facilitair gebouw en voor de aanleg van het parkeerterrein moeten 2 en 10 bomen worden gekapt. Vanwege het spoedeisende belang treden de vergunningen hiervoor na verstrekking direct in werking. Ter compensatie worden elders op het terrein nieuwe bomen en een groot aantal planten en struiken geplant die de biodiversiteit bevorderen. De benodigde vergunning voor het plaatsen van het facilitair gebouw is ook verleend. De besluiten kunt u vanaf donderdag 16 maart 2023 hier terugvinden, net als op www.overheid.nl

Vooruitblik

We verwachten dat het gehele project in april opgeleverd wordt. We organiseren nog een open dag, zodat iedereen die geïnteresseerd is kan komen kijken.

Tussen half april en medio mei zullen de eerste Oekraïense vluchtelingen hun intrek op de Woensberg nemen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie in het overzicht met vragen en antwoorden, elders op deze website