Vragen en antwoorden

Waarom is voor de locatie De Woensberg gekozen?

Het terrein wordt nu niet gebruikt. Nutsvoorzieningen, zoals kabels en leidingen, zijn deels al aanwezig. De locatie is vrij snel beschikbaar te maken. Het perceel is relatief groot en biedt de mogelijkheid om opvangplekken op één locatie te centraliseren. Voor de ondersteunende diensten biedt dat veel voordelen. 

Kunnen hier zomaar stacaravans worden geplaatst?

Dat kan. Stacaravans voldoen aan de huidige bestemming, recreatie. Voor een tijdelijke periode, in het geval van Blaricum voor 2 jaar, kan er van het bestemmingsplan worden afgeweken.

Worden er op het terrein ook statushouders/asielzoekers opgevangen?

Nee, statushouders worden gehuisvest in reguliere woningen. Voor asielzoekers wordt naar andere oplossingen gezocht.

Is het al zeker dat hier stacaravans komen?

Ja. De nood is hoog en ook de gemeente Blaricum levert een bijdrage om Oekraïners voor de langere termijn huisvesting te bieden.

Wanneer worden de stacaravans in gebruik genomen?

We verwachten dat de stacaravans begin 2023 geplaatst en ingericht kunnen worden.

Waar zijn de stacaravans precies gepland?

Dit kunt u zien op onderstaande tekening.

Opvanglocatie De Woensberg

Hoeveel mensen worden hier gehuisvest?

Er komen 59 stacaravans met elk ruimte voor 4 tot 6 personen. De precieze bezetting per kampeergelegenheid hangt af van de gezinssamenstelling van de Oekraïense vluchtelingen.

Wie komen er te wonen?

De stacaravans zijn bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen. In de praktijk zien we dat vooral vrouwen en kinderen Oekraïne ontvluchten. Van de volwassen vluchtelingen is 80 procent vrouw. We laten naar De Woensberg in eerste instantie vluchtelingen doorstromen vanuit de noodopvangplekken uit Blaricum en omliggende gemeenten en uit de particuliere opvang.

Welke gevolgen zijn er voor de verkeersafwikkeling?

De toegang naar De Woensberg gaat over de Woensbergweg. Het aantal verkeersbewegingen zal vanwege de stacaravans wel toenemen, maar de verkeersdruk blijft beperkt omdat niet alle Oekraïners over een auto beschikken. Het huidige parkeerterrein wordt geoptimaliseerd om voldoende parkeergelegenheid te kunnen bieden.

Komt er toezicht?

Ja, er komt begeleiding en toezicht.

Als de oorlog in Oekraïne is afgelopen en de vluchtelingen keren terug, wat gebeurt er dan met de stacaravans?

De stacaravans blijven staan. Het terrein krijgt dan weer de bestemming recreatie. Het wordt dan beschikbaar gesteld voor vakantiegangers als vakantiepark.

Kan ik in bezwaar gaan tegen de stacaravans? En zo ja, hoe?

Er wordt tijdelijk afgeweken van het bestemmingsplan vanwege een noodsituatie, voor een periode van 2 jaar. U kunt tegen het besluit van het college een bezwaarschrift indienen.

Hoe houdt de gemeente mij op de hoogte?

Wilt u geïnformeerd blijven over belangrijke ontwikkelingen rondom deze locatie? Laat dan uw e-mailadres achter, via deze link. U wordt per mail op de hoogte gehouden.