Wat u kunt doen

Hier leest u wat u kunt doen voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Blaricum.

De gebeurtenissen in Oekraïne raken ons allemaal. Er zijn de afgelopen tijd ontzettend veel hulpacties opgestart. Van kleine, particuliere initiatieven tot zeer grootschalige hulpverlening van wereldwijd opererende organisaties. 

Ook veel inwoners van Blaricum willen zelf een bijdrage leveren. College en raad zijn onder de indruk van de vele initiatieven vanuit de samenleving. Het is hartverwarmend dat veel inwoners zich (willen) inzetten voor mensen in een kwetsbare positie.

Burgercomité Blaricum

Vanwege de gebeurtenissen in Oekraïne is in Blaricum de Stichting Burgercomité Vluchtelingen Blaricum opgericht. De initiatiefnemers willen de krachten binnen Blaricum bundelen om hulp en ondersteuning goed te organiseren. Het burgercomité coördineert het hulpaanbod en heeft hierover afstemming en nauw overleg met de gemeente. 

Vrijwilliger worden

Er worden nog helpende handen van vrijwilligers gezocht! Denk aan helpen als tolk, mensen wegwijs maken in het dorp, een ‘buddy’ zijn voor een gezin, het organiseren van sportactiviteiten, het vermaken en begeleiden van kinderen, het bieden van een luisterend oor. Suggesties zijn altijd welkom. Wilt u helpen? Meld u aan via burgercomiteblaricum@gmail.com en vermeld wat u voor de Oekraïners kunt betekenen. 

Om de risico’s van vrijwilligers zo goed mogelijk af te dekken en de administratieve last voor organisaties te verlichten, zijn alle vrijwilligers in de BEL-gemeenten automatisch verzekerd. Kijk op deze webpagina voor meer informatie.

Doneren

U kunt ook helpen door geld te doneren aan het burgercomité. Financiële donaties worden gebruikt om gerichte hulp te kunnen bieden. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 

Meer informatie

Op de website van het burgercomité vindt u meer informatie, waaronder een overzicht van nieuws en activiteiten.

Lokale en landelijke hulporganisaties

U kunt hulp bieden via andere bestaande lokale en landelijke organisaties, bijvoorbeeld door spullen óf geld te doneren. Als u hulp, goederen of onderdak wilt bieden, dan raden wij u aan om te kijken op de websites van bestaande hulporganisaties. De website www.nederlandvoorvluchtelingen.nl biedt een goed overzicht van wat u kunt doen, bij welke organisatie u terechtkunt en wat de actuele situatie is. 

Op de website van Vluchtelingenwerk Nederland staat veel informatie over hoe u kunt helpen:

Verder verwijzen we u graag naar andere hulporganisaties, waarvan u onderstaand een overzicht vindt: 

  • Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne. Doneren kan via Giro555.
  • Stichting Kinderen in Nood zamelt op grote schaal hulpgoederen in en zorgt voor transporten nabij het oorlogsgebied.
  • Rode Kruis: het Rode Kruis houdt een inzamelingsactie voor directe hulp aan mensen in Oekraïne. U kunt geld doneren aan Giro5125 of via de nationale actie aan Giro555.
  • De UNHCR: de internationale vluchtelingenorganisatie UNHCR helpt in Oekraïne en in omliggende buurlanden door ter plekke noodhulp te bieden.
  • UNICEF.
  • Dorcas.