Onroerende zaakbelasting

Als ondernemer bent u verplicht belasting te betalen. U betaalt als eigenaar en gebruiker van een bedrijfspand OZB.

Elk jaar worden de tarieven opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. De tarieven en wijze van aanslagoplegging liggen vast in de gemeentelijke belastingverordening. 

Wie betaalt

Eigenaar: Iedereen die eigenaar is van een woning, winkel, garage of een andere onroerende zaak krijgt een aanslag OZB eigendom. Verkoop, verbouw of afbraak die in de loop van het jaar plaatsvindt heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent in het algemeen, bij de verkoop van de onroerende zaak, een gedeelte van de OZB eigendom met de nieuwe eigenaar. De gemeente staat hier buiten.

Gebruiker: Iedereen die een winkel of een andere onroerende zaak zijnde een niet-woning gebruikt of huurt, krijgt een aanslag OZB gebruik. Beëindiging van het gebruik in de loop van het jaar verandert niets aan de hoogte van de aanslag. Bij het in gebruik nemen van een ander pand na 1 januari ontvangt u over dat jaar geen gebruikersaanslag OZB voor deze onroerende zaak.

De hoogte van de aanslag OZB wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met een vast percentage. Voor woningen en niet-woningen gelden verschillende percentages.

OZB 2022

  • woningen 0,095700%
  • niet-woningen eigendom 0,359862%
  • niet-woningen 0,269055%

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022 (pdf, 313KB)