Ondernemen in Blaricum

Blaricum heeft twee centrumgebieden waar de middenstand een belangrijke functie heeft. In het centrum van het oude dorp zijn verschillende horeca-gelegenheden, een aantal lokale middenstanders en vestigingen van landelijke detailhandel. In winkelcentrum De Balken in de Bijvanck zit naast een grote supermarkt, een aantal kleinere middenstanders.

In De Blaricummermeent verschijnt BusinessPark27. Een schitterende werkplek waar creatieve professionals, dienstverlenende bedrijven, productiebedrijven en ondernemingen met een magazijnfunctie elkaar vinden in een campusachtige sfeer.

 • BusinessPark27

  Wilt u ondernemen op een perfect bereikbare locatie midden in de Randstad? Dan is BusinessPark27 langs de A27 in Blaricum dé plek.

 • Detailhandel en horeca

  Wilt u als ondernemer (tijdelijk) uw activiteiten uitbreiden, dan heeft u daar in een aantal gevallen een vergunning voor nodig. Hier vindt u een beknopt overzicht van zaken waar u mee te maken kunt hebben.

 • Bedrijfsterrein kopen

  Zoekt u binnen de gemeente een bedrijfsterrein? Meestal worden deze uitgegeven door de gemeente zelf. Bij gebruik van het bedrijfsterrein bent u gebonden aan voorwaarden, die onder meer zijn vastgelegd in het bestemmingsplan.

 • Milieu en duurzaamheid

  Indien u andere duurzame bouwmaterialen en bouwmethoden wilt toepassen wijkt u af van de voorschriften van het Bouwbesluit. Deze afwijking moet worden goedgekeurd door burgemeester en wethouders.

 • Bedrijfsafval

  Ondernemers moeten zelf zorgen voor het afvoeren van bedrijfsafval. De opslag en afvoer van bedrijfsafval moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen. Deze eisen zijn afhankelijk van de aard en hoeveelheid afval dat moet worden verwerkt. Ondernemers kunnen hiervoor aparte contracten afsluiten bij regionale inzamelbedrijven of particuliere afvalinzamelaars.

 • Voorkom misbruik van uw huurpand

  Verhuurt u (een deel van) uw (bedrijfs)pand? Lees hoe u misbruik kunt voorkomen; word geen slachtoffer van illegale hennepteelt!

 • Winkeltijden en koopzondagen

  Winkels mogen, onder normale omstandigheden, in Blaricum geopend zijn van maandag tot en met zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur.

 • Inkoop en aanbesteding

  Bent u of gaat u als ondernemer aan het werk in opdracht van de gemeente Blaricum, Eemnes of Laren of de BEL Combinatie? Dan krijgt u te maken met de inkoopvoorwaarden, zoals vastgelegd in het document ‘Het inkoop- en aanbestedingsbeleid Gooi- en Vechtstreek 2022’. Dit inkoopbeleid geeft kaders en regels voor het uitvoeren van inkoop en aanbestedingstrajecten.