Exploitatie- en terrasvergunning

Bij exploitatie van een openbare inrichting (inclusief terras) heeft u een exploitatievergunning nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor iedere openbare inrichting. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u een exploitatievergunning aanvragen.

Voorbeelden openbare inrichting

Een openbare inrichting is bijvoorbeeld een hotel, een restaurant, een café, een cafetaria, een snackbar, buurthuis of sportkantine. Eventueel met een bijbehorend terras.

Aanvragen

Neem voordat u een aanvraag indient eerst contact op met Vergunningen van de BEL Combinatie. Dit kan via telefoonnummer 14 035. U krijgt dan informatie over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan en de eisen die voortkomen uit de Algemeen plaatselijke verordening (APV). Maar ook over de wet Bibob en andere criteria waarop wordt getoetst.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd.

Lees ook