Kansspelen

Alleen Nederlandse verenigingen, die ten minste 3 jaar bestaan, mogen kansspelen organiseren. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden

Zo moet de vereniging in haar statuten een duidelijk omschreven doel hebben staan. Dat doel mag niet zijn: organiseren van kansspelen. Verder gaat de opbrengst ervan naar een genoemd doel, wat niet in strijd mag zijn met het algemeen belang. Ook mogen de prijzen of premies in geld of goederen niet meer dan  € 400,- per serie bedragen en de gezamenlijke waarde niet meer dan  € 1.550,- per bijeenkomst.

Meldingsplicht

De bijeenkomst moet gemeld worden bij de burgemeester en wethouders van de gemeente waar de bijeenkomst plaatsvindt. Dit moet minimaal 14 dagen van tevoren. Hierin geeft u aan de plaats en het tijdstip waarop de bijeenkomst wordt georganiseerd (meldingsplicht). 

Uitzondering meldingsplicht

Sommige kansspelen mag u organiseren zonder dat u het bij de gemeente moet melden. Een klein kansspel, waaronder bijvoorbeeld ‘Bingo’ en ‘Rad van Avontuur’ kunt u organiseren zonder het te melden.