Vergoeding voor controle op coronatoegangsbewijzen

De gemeente heeft van de Rijksoverheid middelen ontvangen om ondernemers en verenigingen enigszins tegemoet te komen in de kosten van het controleren van het coronatoegangsbewijs (CTB).

Vanaf 25 september 2021 waren verenigingen en horecaondernemers verplicht om bezoekers naar een geldig coronatoegangsbewijs te vragen.

De gemeente heeft contact opgenomen met de organisaties die voor een vergoeding in aanmerking komen. Alleen organisaties die zich bij de gemeente hebben aangemeld kunnen een declaratie indienen. Dat kan tot 1 juni 2023.

Formulier CTB

Tot 1 juni 2023 kunt u via dit formulier een aanvraag doen voor tegemoetkoming in de kosten van de controle van coronatoegangsbewijzen. Kosten die in aanmerking komen zijn:

  1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
  2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1;
  3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
  4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
  5. Verschuldigde btw, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

We zien uw aanvraag graag tegemoet en behandelen deze zo snel mogelijk.