Collectevergunning aanvragen

Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen. Doe dit minstens 4 weken voordat u wilt collecteren. Bij de gemeente kunt u collectebussen lenen.

Collecterooster

Om te voorkomen dat iedereen tegelijkertijd collecteert, heeft de gemeente een collecterooster. Soms is collecteren in bepaalde maanden niet mogelijk. Bekijk voordat u gaat collecteren het collecterooster. Bepaal daarna de datum voor het collecteren of inzamelen. 

Moet ik een vergunning aanvragen?

Als de organisatie waarvoor u collecteert is opgenomen in het collecterooster van het CFB:

  • U mag collecteren in de toegewezen week.
  • U hoeft geen vergunning aan te vragen.
  • U hoeft geen melding te doen bij de gemeente.

Als u collecteert voor een organisatie met ANBI-status, maar zonder CBF-keurmerk bij de Belastingdienst:

  • Vraag een vergunning aan bij de gemeente.

Als u collecteert zonder CBF-keurmerk of ANBI-status:

  • Vraag een vergunning aan bij de gemeente. 

Beoordeling aanvraag

U moet aantonen dat het ingezamelde geld aan het genoemde doel wordt besteed. Bij het beoordelen van uw aanvraag bekijkt de gemeente of de gevraagde collecteperiode past in het collecteplan.

Kosten

Geen. 

Meesturen of meenemen

Uitreksel Kamer van Koophandel en documenten van uw organisatie waaruit blijkt dat het ondersteunen van goede doelen één van de activiteiten is.

Hoe lang duurt het?

5 werkdagen.

Hoe vraag ik de vergunning aan?

Via onderstaande knop vraagt u de vergunning aan. U logt in met uw DigiD. Wanneer u namens een bedrijf of stichting een vergunning aanvraagt, logt u in met e-Herkenning.

Collectevergunning aanvragen

Vragen?

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient? Bel het algemene informatienummer 14 035.