Houtrook

Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.

Gezondheidsklachten

Het stoken van hout kan overlast opleveren voor buren. Naast de geur en rook, kan het ook gezondheidsklachten opleveren. Houtrook draagt bij aan de uitstoot van fijnstof, een verzamelnaam voor allerlei schadelijke deeltjes in de lucht die zo klein zijn dat ze ingeademd kunnen worden.
In huizen waar regelmatig wordt gestookt, zijn er ook gevolgen voor bewoners en hun gezondheid. Vooral kinderen hebben een groter risico op luchtwegklachten. Denk aan verkoudheid, astma, bronchitis en longontsteking.

Overlast buitenshuis

De rook van een houtkachel of open haard is de meest genoemde klacht over geur in de wijk. Voor sommigen inwoners veroorzaakt het benauwdheid en hoestklachten. Vooral mensen met (over)gevoelige luchtwegen hebben erg veel last van laaghangende rook in de wijk.
Er zijn tips om overlast zoveel mogelijk te beperken.

 1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt niet goed en dat geeft extra veel rook en fijnstof.
 2. Gebruik nooit geverfd hout, geïmpregneerd hout of platen (daarin zitten veel lijmstoffen). Bij verbranding kunnen zeer schadelijke stoffen vrijkomen.
 3. Stook geen papier en karton. Het geeft veel rook en vliegas.
 4. Stook niet bij windstil of mistig weer: de rook blijft dan hangen en kan plaatselijk veel luchtvervuiling veroorzaken. Op www.stookwijzer.nu kunt u zien of er voldoende wind is om te kunnen stoken.
 5. Gebruik de houtkachel niet als hoofdverwarming.
 6. Gebruik haardhout uit duurzaam beheerde bossen. Let op het FSC- of PEFC-keurmerk, alleen dat garandeert dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerd bos.
 7. Wordt het binnen te warm met de houtkachel aan? Stook dan met minder hout. Schuif niet de luchttoevoerklep dicht ('smoren'): het hout verbrandt dan niet volledig waardoor er extra veel schadelijke stoffen ontstaan.
 8. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen.
 9. Ventileer je huis tijdens het stoken. Het vuur kan dan zuurstof aantrekken en de rook kan via de schoorsteen afgevoerd worden. Ook helpt het bij een volledige verbranding.
 10. Controleer of je goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is. 
 11. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen zodat er vrije luchtaanvoer is.
 12. Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op 1 dag. Zo blijf je vrienden met de buurt.
 13. Als u een kachel aanschaft, laat u informeren door een erkend bedrijf.
 14. Per 2022 (en waarschijnlijk al vanaf 2020) gelden er strengere wetgeving door de invoering van de nieuwe Europese Eco-design-richtlijn. Hierin worden de producteisen voor houtkachels aanzienlijk aangescherpt.

Ervaart u overlast van houtstook?

Heeft u last van houtstook in uw omgeving? Dan is het altijd goed om een gesprek te hebben met de houtstoker. Eventueel kunt een paar tips meegeven die op deze webpagina staan. De oplossing is vaak al dichtbij: het soort hout bijvoorbeeld of de stookwijzer raadplegen.
De gemeente heeft op basis van wetgeving weinig mogelijkheden om stookoverlast tegen te gaan. Er zijn ook belangengroepen over de nadelige gevolgen van het stoken van hout: Stichting Houtrookvrij: www.houtrookvrij.nl

Verbod op houtkachels opleggen?

In de wetgeving is er nog geen basis om houtkachels bij particulieren thuis te verbieden. De houtstoker is wel verplicht te zorgen dat de houtkachel geen hinder veroorzaakt. Voor wie overweegt om een houtkachel aan te schaffen, laat u dan informeren door een erkend bedrijf of brancheverenging (stichting-nhk.nl). Daarnaast gelden er per 2022 (en waarschijnlijk al vanaf 2020) strengere wetgeving door de invoering van de nieuwe Europese Eco-design-richtlijn. Hierin worden de producteisen voor houtkachels aanzienlijk aangescherpt.

Informatie van derden

Op verschillende websites is meer informatie te vinden over het stoken met hout en stookoverlast.

voorkant van flyer met mensen in een huis die onder het genot van een drankje bij een rokende haard zitten en een kuchende man buiten achterkant van flyer met tips om rooksignalen naar de buurt te voorkomen