Melding ingebruikname gemeentegrond aanvragen

Wilt u tijdelijk iets neerzetten op gemeentegrond, zoals een container of steiger? Of een hekwerk, bouwkraan en of (bouw)materialen? Dan moet u dit in de meeste gevallen vooraf melden bij de gemeente. 

Informatie aanvraag

Wanneer u gemeentegrond wilt gebruiken, meldt u dit 10 werkdagen voordat u iets wilt neerzetten bij de gemeente. Straten, stoepen en alle andere openbare terreinen moeten namelijk goed toegankelijk blijven.

De gemeente kan ervoor kiezen om het plaatsen van voorwerpen te verbieden als u hiermee de verkeersveiligheid of de openbare veiligheid in gevaar brengt.

Meesturen

 • een tekening van de locatie of een luchtfoto met daarop de objecten ingetekend; 
 • een verkeersplan als er wegen worden afgezet.

Kosten

U betaalt precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht hangt af van de tijdsduur van het gebruik van de gemeentegrond, in combinatie met:

 • het aantal benodigde vierkante meters,
 • en of het aantal voorwerpen die u wilt plaatsen, zoals containers.

Voor tijdelijke (tent)overkappingen per m²

 • per dag €12,04

Voor het plaatsen van een afzetbak (container), zeecontainer/bouwkeer, per dag

 • dag 1 en 2 € 0,00
 • dag 3 € 5,60
 • dag 4 € 11,19
 • dag 5 € 16,80
 • dag 6 € 22,40
 • dag 7 en verder € 27,99
  met een maximum vann €1.000,00 per 2 maanden

Voor het plaatsen van bouwmaterialen en materieel per m²

 • per dag € 5,90
  met een maximum van € 1000,00

U betaalt direct bij de aanvraag. 

Hoe aanvragen

Via onderstaande knop meldt u het gebruiken van gemeentegrond. U logt in met uw DigiD. Wanneer u namens een bedrijf een melding doet, logt u in met e-Herkenning.

Aanmelden gebruik gemeentegrond

Hoe lang duurt het?

5 werkdagen.

Contactinformatie

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u de verkeersontheffing aanvraagt? Bel 14 035.