Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren in Blaricum dat voor publiek toegankelijk is? Voor grote evenementen heeft u een vergunning nodig. Voor kleine evenementen volstaat een melding bij de gemeente.

Klein evenement

Wilt u een klein evenement organiseren zoals een buurtfeest, waar minder dan 100 deelnemers gelijktijdig aanwezig zijn? Dan is het voldoende om dit alleen te melden bij de gemeente. Het aanvragen van een evenementenvergunning is dan niet nodig.

Informatie aanvraag

Voor een klein evenement is geen evenementenvergunning nodig, als het aan alle volgende eisen voldoet:

 • Maximaal 100 personen nemen op hetzelfde moment deel aan uw evenement.
 • Het evenement is tussen 08.00 en 01.00 uur.
 • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 08.00 en na 23.00 uur, en op zondag niet voor 13.00 uur en niet tijdens kerkdiensten.
 • Omwonenden ondervinden geen (geluids)overlast.
 • Het evenement vindt niet plaats op doorgaande wegen en busroutes, en te allen tijde is een doorgang van 4,5 meter vrij voor hulpdiensten.
 • Er is een organisator, dus iemand die tijdens het evenement bereikbaar moet zijn voor de gemeente of hulpdiensten. Deze persoon is verantwoordelijk voor een goed verloop van het evenement.
 • Het evenement vindt niet plaats op een locatie waarvoor al een evenementenvergunning is verleend.

Wilt u tijdens uw evenement zwak-alcoholische drank schenken tegen betaling? Vraag dan een tijdelijke ontheffing op grond van de Alcoholwet aan. Met deze ontheffing mag u maximaal 12 dagen, zwak-alcoholische drank schenken op de openbare weg. Bijvoorbeeld tijdens een evenement. Sterke drank schenken is hierbij uitgezonderd. Wilt u hierover meer weten? Bel dan 14 035. 

Wilt u hekken en/of bebording plaatsen? Neem dan contact met ons op via 14 035. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen hiervan. Indien u korter dan 10 dagen van te voren uw verzoek voor hekken en/of bebording doorgeeft, houd er dan rekening mee dat wij uw hekken en/of bebording misschien niet op tijd kunnen leveren.

Meesturen

Stuur een situatieschets mee. Dat is een plattegrond op schaal van het evenemententerrein met daarin alle objecten en de bijbehorende afmetingen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een klein evenement. 

Hoe lang duurt het?

5 werkdagen.

Hoe aanvragen

Via onderstaande knop meldt u het evenement. U logt in met uw DigiD. Wanneer u namens een bedrijf een melding doet, logt u in met e-Herkenning.

Aanvragen vergunning klein evenement

Vragen?

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende melding? Of wilt u overleggen voordat u het evenement meldt? Bel 14 035.

Groot evenement

Organiseert u een evenement dat niet aan alle voorwaarden voor een klein evenement voldoet? Dan moet u een vergunning aanvragen voor het organiseren van een groot evenement.

Een evenementenvergunning vraagt u aan via het formulier Evenementenvergunning. Dit formulier kunt u opvragen bij Vergunningen van de BEL Combinatie via telefoonnummer 14 035. Stuur dit formulier tenminste 12 weken voorafgaand aan het evenement. Daarnaast moet het evenement voor 1 december in het jaar voorafgaand aan het evenement bij de burgemeester gemeld zijn. Deze melding gebruikt de gemeente voor het samenstellen van de jaarlijkse evenementenkalender.

Schenken zwak-alcoholhoudende dranken

Als er bij een evenement/klein evenement zwak-alcoholhoudende dranken worden geschonken dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. Dit op grond van artikel 35 van de Drank- en horecawet. Zie ook de webpagina Ontheffing zwak alcoholische drank

Privéfeest

Voor een privéfeest op eigen terrein heeft u meestal geen vergunning nodig. Houd wel rekening met de volgende regels.

 • U mag in de openlucht geen muziek ten gehore brengen op:
  • zondag tot en met vrijdag tussen 23.00 en 09.00 uur;
  • op vrijdag en zaterdag tussen 00.00 en 09.00 uur;
  • op zondag voor 13.00 uur.
 • U mag geen muziek ten gehore brengen wanneer dit een kerkdienst kan verstoren.
 • Het geluidsniveau van de muziek mag geen overlast veroorzaken voor omwonenden