Begraven

De gemeentelijke begraafplaats in Blaricum beschikt over een aula voor bijvoorbeeld de uitvaartplechtigheid. Ook zijn er verschillende soorten graven. Zoals een algemeen graf en urnengraf.

Blaricum heeft geen eigen crematorium, maar biedt wel plaats voor asbestemming. Geef uw wensen aan bij uw uitvaartondernemer. U kunt ook contact opnemen met een medewerker van de begraafplaatsadministratie via telefoonnummer 14 035.

Adres begraafplaats

Woensbergweg 11
1261 GE Blaricum 

Begraven op de gemeentelijke begraafplaats

Om te mogen begraven worden op de gemeentelijke begraafplaats:

 • Moet de overledene op de dag van overlijden in de gemeente Blaricum ingeschreven staan 
 • Of tijdens de laatste 25 jaar, 5 jaar aaneengesloten in de gemeente ingeschreven hebben gestaan

Verzoek tot begraven

Voor een verzoek tot begraven vult u het formulier in en stuurt u deze op naar de gemeente.

Tarieven begraven

Een overzicht van de tarieven.

Grafrecht

 • 1e uitgifte particulier graf volwassen voor 20 jaar € 1554,23
 • 1e uitgifte kindergraf tot 1 jaar voor 20 jaar € 538,33
 • 1e uitgifte urnengraf voor 20 jaar € 681,17
 • Algemeen graf voor 10 jaar € 270,76

Verlengingen met 10 jaar

 • Voor een particulier graf  € 776,05
 • Voor een kindergraf € 270,76
 • Voor een urnengraf € 341,12

Begraafrechten

Voor een lijk van een persoon voor 12 jaar of ouder:

 • In een graf 1- en 2-diep € 1433,77
 • In een graf 3 diep € 673,62
 • Voor een lijk van een kind beneden 1 jaar € 561,78
 • In een algemeen graf, 1, 2 of 3 diep € 1433,77

Bijzetten

 • Van een asbus en urn in een graf € 382,69
 • Bijzetten op werkdagen voor 8.00 uur en na 15.00 uur: de rechten worden verhoogd met 25%.
 • Bijzetten op zaterdag: de rechten worden verhoogd met 75%.

Verstrooien

 • Verstrooien van as van een overledene € 238,78

Opgraven en ruimen

 • Voor het opgraven van een (volwassen) lijk, 1- en 2-diep € 1433,77
 • Voor het opgraven van een (volwassen) lijk, 3-diep € 1673,62
 • Voor het opgraven van een asbus € 382,69
 • Voor het ruimen (herschikken) van een bestaand graf € 359,24
 • Indien de opgraving geschiedt op rechterlijk gezag worden de rechten in dit hoofdstuk niet geheven

Grafbedekkingen en aanbrengen grafkelder

 • Voor het verkrijgen van de bevoegdheid tot het inrichten van een grafkelder € 143,91
 • Voor het plaatsen van een monument op een particulier graf, kindergraf, asbussen graf of algemeen graf € 133,25

Onderhoud per jaar

 • Particulier volwassen graf € 179,09
 • Particulier kindergraf € 91,68
 • Particulier asbussengraf € 91,68
 • Algemeen graf eenmalig voor 10 jaar € 598,03

Aktekosten

 • € 33,05

Gebruik aula

 • Per uur  € 143,91
 • Zonder dat verder van de begraafplaats gebruik wordt gemaakt:
  • Van maandag tot en met vrijdag € 297,41
  • Op zaterdag € 598,03    

Uitzoeken van een graf

 • € 89,54