Uitbreiding Albert Heijn

Albert Heijn wil de vestiging aan de Huizerweg vernieuwen. Voor deze vernieuwing heeft de gemeente een aanvraag ontvangen die bestaat uit:

  • Uitbreiding van de supermarkt
  • Realiseren van 3 woningen 
  • Veranderen van de inrit waarbij ook het bestaande parkeerterrein wordt vergroot

Om hier medewerking aan te kunnen verlenen moet de gemeente afwijken van het bestemmingplan. Afwijking van het bestemmingsplan is nodig omdat: 

  • Bouwhoogte aan de achterzijde afwijkt van de toegestane bouwhoogte
  • Er gedeeltelijk buiten de bouwvlakken wordt gebouwd. Een bouwvlak is een duidelijk omlijnd stuk grond (vlak) waarbinnen volgens de regels van het bestemmingsplan gebouwd mag worden
  • Het bestaande parkeerterrein wordt vergroot

Documenten

Bekijk de documenten en stukken die met de uitbreiding van de Albert Heijn aan de Huizerweg te maken hebben.

Meer informatie

Op ahblaricum.nl staat meer informatie over de plannen. U vindt daar een overzicht van vragen en antwoorden en een beeld van de toekomstige situatie.

Contact

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035 als u vragen heeft.